Només s'atenen cites concertades | Tel.: 937343148 | abogado@marianomateo.com

DRET DE LA CONSTRUCCIÓ

L'habitatge és un dret segons la Constitució Espanyola. Sociològicament som un país que si la situació econòmica ho permet i els tipus d'interès són assumibles, preferim comprar que llogar. Molta gent creu que els diners destinats al lloguer poden ser dedicats a un habitatge que en un futur pugui ser de la seva propietat.

Tothom té o ha tingut la il·lusió d'adquirir un habitatge habitual, o fins i tot una segona residència a la platja o a la muntanya. L'esforç destinat per les famílies per pagar aquests habitatges solen minbar les disponibilitats de diners líquids. Fins i tot de vegades, es pensa canviar d'habitatge per les moltes circumstàncies que la pròpia existència ens ofereix: augment del nombre de fills, canvi d'ubicació de l'empresa on treballem, divorci, etc.

Som la protecció legal que necessita per al seu projecte de i compra d'un habitatge.

Moltes vegades les il·lusions amb què adquirim aquests habitatges es veuen frustrats des d'un primer moment, ja bé sigui: pel propi contracte de compravenda que ens estan mostrant per signar, on no es garanteixen els drets mínims del comprador, i on se'ns requereixen que lliurem quantitats a compte sense el consegüent aval, o bé pel retard en el lliurament d'aquest habitatge.

Tot això són situacions que requereixen la intervenció d'un professional que pot estalviar futurs problemes, com la pèrdua de les quantitats lliurades a compte si no existeix el ressenyat aval, i per al  cas que l'empresa incompleixi els seus compromisos. 

El dia en què ens lliuren les claus de la vivendai signem davant el notari (professional que tens dret triar com a comprador) es converteix en un dels més importants de la nostra vida, juntament amb altres esdeveniments com poden ser: el dia del nostre casament, el naixement dels nostres fills, i tants altres… No obstant, això, sol passar que una vegada ocupem l'habitatge o al cap de pocs mesos de viure-hi, ens trobem amb sorpreses que provoquen  situacions desagradables, com que: les qualitats de l'habitatge no són les ofertes i contractades, o que hi ha una mala construcció a la pròpia vivenda, pàrquings o trasters i això causa innombrables problemes de tota mena que requereixen la seva solució o indemnització. En aquests moments necessitarem encarregar un estudi a un especialista que posi en relleu els defectes constructius i les solucions tècniques als mateixos, a fi d'instar reclamació als diferents operadors que han intervingut en la construcció. Són molts els informes que han estat encarregats als ressenyats tècnics al llarg dels més de 24 anys de professió que han ajudat a aconseguir la compensació o reparació adequada.

El despatx porta una llarga trajectoròria reclamant a empreses constructores, venedores, i als diferents tècnics que intervenen en la construcció d'un habitatge per tal que els danys siguin reparats, que no s'agreuxin aquests danys, i que viure en aquest habitatge no sigui un suplici. Cada cop és més important reclamar des d'un primer moment, sobretot des de l'aprovació de la denominada L.O.E que ha escurçat els temps per instar aquestes reclamacions i fa que moltes vegades quan els copropietaris de les Comunitats de veïns es posen d'acord a instar la reclamació , aquesta sigui inviable per estar prescrita.

Tothom sap que s'han fet moltes fortunes amb una construcció deficient i amb una situació en què les empreses, coneixedores dels defectes que presenta el producte final, acaben per no haver de respondre d'haver lliurat habitatges que incompleixen les normes existents al sector i el propi contracte. Per tot això, cal actuar des d'un primer moment per tal que aquest habitatge no es converteixi en un malson. És imprescindible l'assessorarent per autèntics especialistes que et representin i facin valer els teus drets.

Scroll to Top