Només s'atenen cites concertades | Tel.: 937343148 | abogado@marianomateo.com

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

ADVOCAT ACCIDENTS DE TRÀNSIT TERRASSA

Els accidents de trànsit en una societat on el vehicle és una eina imprescindible, són circumstàncies amb què ens podem trobar a la nostra vida, tant com conductors, ocupants de vehicles de motor, vianants i com a usuaris de mitjans de transport públic (trens, autobusos, vaixells, etc..). 

Quan es té un accidents de trànsit, el vehicle ha patit uns danys que les asseguradores no sempre estan disposades a reparar, i en aquest cas ens encarreguem de fer valer els teus drets, entre altres coses, que no es demori el peritatge del vehicle i de que es repari al taller que triïs i amb peces noves. Si el teu interès és que sigui declarat sinistre total, ens encarreguem que la indemnització sigui la màxima possible.

ADVOCATS ESPECIALISTES A RECLAMAR INDEMNITZACIONS
PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT

ADVOCATS ESPECIALISTES A RECLAMAR INDEMNITZACIONS PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Lesions per accident de trànsit

En un accident de trànsit, moltes vegades, solen generar-se LESIONS als ocupants dels vehicles, lesions que cal reclamar a les asseguradores i als causants de l'accident. Des d'un primer moment t'assessorem, ens encarreguem de les comunicacions amb la teva pròpia asseguradora, t'informem que pots triar l'Hospital on vols ser tractat, sense que et vegis obligat a acudir als anomenats centres afectes (com solen ser informats els que pateixen aquests accidents), us informem sobre el control que pugui dur a terme l'asseguradora responsable i fem un seguiment de les visites del pèrit mèdic enviat per l'asseguradora.

Ens encarreguem de les comunicacions amb la companyia contrària, amb el seu tramitador, negociem els pagaments a compte (si els necessites) i quan arribis a la sanitat, ens encarreguem de fer seguiment i control que els informes d'alta que et lliurin corresponen amb les lesions i seqüeles que puguis tenir.  Moltes vegades les lesions i les seqüeles que no consten en aquests informes es converteixen en una pèrdua d'indemnització. Seràs visitat per un metge de la nostra confiança que valorarà les lesions i seqüeles amb la normativa de trànsit i circulació per tal que puguem fer la consegüent reclamació econòmica que inclogui tots els danys i perjudicis que hagis patit o hagis de patir en un futur, tenint en compte el denominat lucre cessant o pèrdues econòmiques que hagis patit durant la baixa mèdica/laboral o la possible incapacitat permanent, així com reclamem la possible pèrdua en la qualitat de vida que patiràs, entre altres conceptes indemnitzables.

Indemnització per accident de trànsit

Intentarem assolir un acord amb l'asseguradora i altres responsables del sinistre, i si finalment l'oferta no és l'adequada, instarem el procediment judicial corresponent, un cop comptem amb la teva conformitat i després d'haver realitzat un estudi de situació. Et donarem la nostra opinió experta sobre allò convenient o no d'anar a judici, els temps d'espera, etc.

Tindràs un número de telèfon i un mail per poder consultar dubtes i preocupacions amb M. Mateo, a fi de la relació tingui la màxima transparència, i en tot moment siguis coneixedor de la situació del teu expedient.

Com podeu veure, en un accident de trànsit és fonamental estar assessorat per un especialista des del primer moment, per tal que al seu dia siguis indemnitzat amb la quantitat que et correspongui, sense que la manca d'informació o la informació interessada et faci estar en una situació que perjudiqui els teus interessos.

assessorament legal de u expert en indemnitzacions per lesions i danys materials, responsabilitat civil i reclamacions
a les companyies d'assegurances

ASSESSORAMENT LEGAL D'UN EXPERT EN INDEMNITZACIONS PER LESIONS I DANYS MATERIALS, RESPONSABILITAT CIVIL I RECLAMACIONS A LES COMPANYIES D'ASSEGURANCES

NECESSITES ASSESSORAMENT LEGAL PER HAVER PATIT UN ACCIDENT DE TRÀNSIT?

M. MATEO ADVOCAT

Av. de Jaume I, 336
08226 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 343 148
abogado@marianomateo.com

M. MATEO ADVOCAT

Av. de Jaume I, 336
08226 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 937 343 148
abogado@marianomateo.com

Scroll to Top