Només s'atenen cites concertades | Tel.: 937343148 | abogado@marianomateo.com

DRET LABORAL

Com a especialistes en el dret de danys, portem més de 24 anys defensant els interessos de persones que s'han vist immerses en un accident de treball, ja sigui en el trasllat a l'empresa, al seu domicili després de la jornada laboral, o bé al propi lloc d'exercici de la seva professió o ofici.

En el despatx cobrim algunes branques del dret laboral com: accidents de treball, recàrrec de prestacions, denúncies en la inspecció de treball, incapacitats laborals…

Un accident de treball és una de les moltes situacions que ens podem trobar a la nostra vida, la sinistralitat laboral és una de les preocupacions dels Organismes Públics, per la seva incidència en les persones i les pròpies empreses, així com en els comptes públics. Després d'un accident d'aquest tipus, el treballador es troba en una situació que desconeix, on poden intervenir diferents operadors (metges, jurídics, empresa, etc.) i el personal del despatx us acompanyarà des del primer moment, per tal de valorar les circumstàncies de l'accident: la teva relació jurídica amb l'empresa, la necessitat d'instar denúncia en la inspecció de treball,  el seguiment de la baixa laboral, l'existència d'incompliment de mesures de seguretat a la feina i la imposició de recàrrec de prestacions, etc. 

Després de l'alta, pèrits mèdics de la nostra confiança realitzaran la valoració de les teves lesions, i ens aconsellaran sobre les possibilitats existents d'aconseguir una incapacitat laboral i la prestació consegüent. Finalment, es reclamarà als responsables de l'accident la indemnització, tant per la via amistosa, com per la via judicial per no haver assolit acord d'indemnització adequat i ajustat a dret.

Realitzem assessorament sobre totes les prestacions que es poden derivar en un accident de treball, com són: prestacions de baixa, complement segons Conveni de treball aplicable, recàrrec de prestacions (pot suposar percebre fins a un 50% més de la pensió d'incapacitat resultant), seguiment i personació a la multa a l'empresa, denúncia i acompanyament en les visites a la Inspecció de treball, així com,  la presentació d'escrits tant davant la Inspecció mateixa com a la Seguretat Social.

Si escau, ens encarregarem de la sol·licitud de: la consegüent prestació per possible incapacitat laboral permanent, del recàrreg de prestacions, de la indemnització de l'assegurança del Conveni de treball i finalment, de la reclamació de la Responsabilitat Civil als responsables de l'accident i a les seves entitats asseguradores.

Si escau, ens encarregarem de la sol·licitud de: la consegüent prestació per possible incapacitat laboral permanent, del recàrreg de prestacions, de la indemnització de l'assegurança del Conveni de treball i finalment, de la reclamació de la Responsabilitat Civil als responsables de l'accident i a les seves entitats asseguradores.

Totes aquestes circumstàncies fan que el treballador que ha patit un accident de treball, es vegi immers en unes situacions que li generaran una necessitat d'estar assessorat per un especialista des d'un primer moment, i així ontindre totes les indemnitzacions possibles, d'un succés que moltes vegades li portarà tota mena de perjudicis.

Scroll to Top