Només s'atenen cites concertades | Tel.: 937343148 | abogado@marianomateo.com

DRET DE FAMÍLIA

Les estadístiques a Espanya ens diuen que un matrimoni de cada tres acaben trencant la parella, per unes raons o altres. Al despatx ens encarreguem de les separacions i divorcis que comporta una ruptura de parella. Realitzem una primera visita, i si la separació/divorci és de mutu acord, ens encarreguem de redactar el Conveni Regulador i el Pla de Parentalitat, de comú acord amb els interessos dels menors i sense més enfrontaments entre els progenitors. Tractarem d'ajudar que els membres de la parella arribin a acords que evitin el procediment judicial que sempre és més llarg i costós. Costos a nivell econòmic, i allò que de vegades és més important, costos a nivell emocional per la implicació en aquest procés de tota la família, inclosos els fills.

De no haver pogut assolir un acord entre els cònjuges i/o amb l'advocat de l'altre membre de la parella, t'assessorem i portem a terme la reclamació judicial d'aquesta separació o divorci per tal que els drets dels menors i del membre de la parella que representem quedin plenament emparats.

Tenim acords amb especialistes que ens assessoraran des del punt de vista psicològic i psicosocial, els quals realitzaran els informes pertinents per ser presentats davant de l'autoritat judicial, els Òrgans a l'efecte de la Generalitat o qualsevol altra institució.

Moltes vegades un bon Conveni Regulador evita moltes circumstàncies desagradables i posteriors litigis.

Scroll to Top